Toelichting

Wij verzamelen via deze website alle vorderingen in de faillissementen en surceances die bij ons in behandeling zijn.


Wanneer er ontwikkelingen zijn die voor de schuldeisers relevant zijn, zullen wij de bij ons bekende schuldeisers daarvan op de hoogte stellen. Het is daarom van belang dat u de gegevens van u/uw onderneming en van uw vordering zo volledig mogelijk invoert.

De afwikkeling van een faillissement kan geruime tijd op zich laten wachten. U dient er rekening mee te houden dat dit zelfs enkele jaren kan zijn. Stilte van onze kant is daarom geen reden voor ongerustheid. Wanneer er relevante ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.